Sauland kraftverk har ein eigen grunneigarkontakt. Sjå kontakinformasjon til høgre på denne sida.

Planar

Arealbruksplanar - foreløpige (fleire kart) (PDF, 31MB)

Presentasjonar

Informasjonsmøte med grunneiere - 24.4.2024 (PDF, 4MB)

Brev

Kjem